Tarief – Vergoedingen

Om je aan te melden kun je een bericht met je telefoonnummer sturen naar: thessa@mindandheart.nl

TARIEF

  • Sessie van 60 min individuele therapie is  € 100,-   per persoon.
  • Sessie van 60 min individuele therapie na 17.00 is € 125,-  per persoon.
  • Sessie relatie coaching van 75 min is € 75,00,-  per persoon.
  • Sessie relatie coaching van 75 min na 17.00 is € 95,-  per persoon
  • Individuele Mindfulness sessie is € 100,00,- excl btw

U ontvangt de factuur direct na de sessie en betaalt direct met de pin automaat in de praktijk ruimte. U stuurt zelf de factuur naar de zorgverzekeraar. Op de factuur staan de AGB codes en de prestatie code.

De therapie  tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Bij de tarieven voor een coaching factuur komt er 21% BTW bij.

Voor de individuele therapie sessies kan je aanspraak maken op je aanvullende verzekering, onder alternatieve zorg. Vaak wordt psychosociale zorg, die hieronder valt, gedeeltelijk vergoed. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van welk aanvullende pakket je hebt. Een voordeel hierbij is dat je niet eerst je ‘eigen risico’ hoeft op te maken. De sessies worden dus NIET vergoed door de basisverzekering en een verwijsbrief van de huisarts is NIET nodig.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VIT  en bij de RBCZ. Om te kijken of je aanspraak maakt op een vergoeding in de therapiekosten, klik hier: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie#h-overzicht

Sessies relatietherapie komen helaas niet in aanmerking voor een vergoeding.
De sessie is tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Hierna wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

  • Telefonische sessie van 15 min. is € 40,-
  • Tarief voor bedrijven op aanvraag

Veel werkgevers vergoeden een training of andere ( burn out/ reintegratie ) trajecten bij Mind&Heart.

Openingstijden:

MA: 10.00- 20.30

DI:  10.00- 20.30

WO: 10.00-20.30

DO: 10.00- 20.30

VR: 10.00- 20.30

VERGOEDINGEN voor integratieve therapie

Neem altijd eerst contact op met je zorgverzekeraar om te informeren naar vergoeding.

  • KvK: 34321805

 SCAG logovit-logo

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de sessies volledig of een deel hiervan vergoedt. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen. Elk jaar bekijken de zorgverzekeraars hun beleid hierop en veranderen dit. Daarom raden we u aan om via deze link http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie te bezien of u bij uw huidige zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Ga direct naar de vergoedingen voor alternatieve psychologische behandeling per zorgverzekeraar

In 2007 ben ik afgestudeerd als Integratief Therapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in  Amsterdam, een  gedegen 4 jarige specialisatie studie waarin je zelf ook alle vormen van therapie moet volgen als leer- therapie onder supervisie. Zodoende ontwikkel je een echte stevige professionele basis als therapeut/ coach.

Ik ben  aangesloten zijn bij de professionele beroeps vereniging  van integraal therapeuten: VIT  registratie nummer 230.07.A.   www.vit-therapeuten.nl

De praktijk is met de naam Muijser Therapie & Coaching, geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vectis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners AGBZ en de kamer van koophandel.

In navolging van de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.

Ik ben ingeschreven  bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)  Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ.

Wat te doen wanneer niet wordt vergoed?

Indien uw zorgverzekeraar de behandeling van uw VIT therapeut niet vergoedt, heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. U kunt gebruikmaken van een voorbeeldbrief die de VIT heeft opgesteld. Vul deze in met uw eigen inhoudelijke argumenten, eventueel in overleg met uw therapeut.

Overzicht van zorgverzekeraars (en hun labels) die in 2019consulten, sessies of behandelingen integratieve therapie van VIT therapeuten, vergoeden vanuit de aanvullende verzekering*:

 *  Neemt u als cliënt dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van uw VIT therapeut vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.

Hoe vind ik de juiste zorgverzekering?

Tot 31 december van het jaar kunt u voor het volgende jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Er zijn verschillende sites die een vergelijking maken tussen zorgverzekeringen, zodat u kunt vaststellen welke zorgverzekeraar aansluit bij uw gewenste vergoedingen en premiekosten. Geef uw internetzoekmachine de opdracht vergelijk zorgpremies en u krijgt deze sites te zien. Maak zelf uw keuze.

Wat te doen wanneer niet wordt vergoed?

Indien uw zorgverzekeraar de behandeling van uw VIT therapeut niet vergoedt, heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. U kunt gebruikmaken van een voorbeeldbrief die de VIT heeft opgesteld. Vul deze in met uw eigen inhoudelijke argumenten, eventueel in overleg met uw therapeut.

Omdat Thessa Muijser is aangesloten bij beroepsvereniging VIT, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de therapie en de 8- weekse Mindfulness MBSR-training. Informeer altijd zelf bij je zorgverzekeraar.

Er zijn veel werkgevers die een traject vergoeden, of een deel ervan op zich nemen. De werkgever heeft immers belang bij een spoedig herstel dan wel het voorkomen van verzuim. Je kunt als medewerker wellicht ook een deel van je persoonlijk budget gebruiken omdat je met deze training vaardigheden voor het werk ontwikkelt.

Wanneer werkgever betaalt of wanneer de kosten vergoed kunnen worden op een eigen bedrijf komt er 21% btw op het bedrag.

De ervaring is dat vergoedingen in de aanvullende verzekering per jaar kunnen wijzigen. Neemt u als cliënt dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van uw VIT-therapeut in het pakket alternatieve (of complementaire) psychologische / psychosociale hulp of additieve zorg/therapie vergoeden.

www.vittherapeuten.nl

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 12932 en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).