Voor wie, en wat is mindfulness?

 

Voor mensen die in het dagelijkse leven en/of op het werk :

 • Beter willen omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven
 • Willen leren zich makkelijker te kunnen concentreren
 • Meer zelfvertrouwen willen hebben
 • Beter willen omgaan met emoties
 • Meer rust, ontspanning en acceptatie in het leven willen creëren
 • Minder willen piekeren
 • Meer energie willen hebben

 

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is een manier om met de onvermijdelijke stress van het leven om te gaan. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen ver in de toekomst, of je bezig te houden met alles wat er mis ging in het verleden, train je de geest om aanwezig en opmerkzaam te zijn in het hier en nu. Dit geeft rust en helderheid. Vanuit rust en helderheid kunnen we gezonde beslissingen nemen en keuzen maken in ons dagelijkse leven, mét acceptatie, mildheid, vriendelijkheid, mededogen en compassie naar onszelf, onze gedachten en gevoelens, anderen.

Volgens Jon Kabat-Zinn, is mindfulness: ‘ aandacht geven op een speciale manier: doelbewust, in het huidige moment, en zonder oordeel’. Omdat het in feite draait om een vorm van mededogen in ons bewustzijn, kan het worden omschreven als ‘Heartfulness’.

Zowel in ons privé leven als op ons werk, stoppen veel energie in nadenken over het verleden en zorgen maken over de toekomst. Meestal zijn we ons hiervan niet eens bewust. We gaan hier vaak maar mee door zonder ons af te vragen, waar we nu eigenlijk mee bezig zijn en welke gedachten en gevoelens we hebben. Dit leidt vaak tot piekeren en stress.

Jon Kabat-Zinn  (5 juni 1944) is oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, waaraan hij als hoogleraar was verbonden. Hij ontwikkelde de aandacht training,een techniek om mensen te leren omgaan met stress, angst, pijn en ziekte. Hij noemde zijn programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Zijn missie is om aandacht training een plaats te geven binnen de reguliere geneeskunde en in de samenleving als geheel. Kabat-Zinn publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over aandacht training en de klinische toepassingen ervan. Ook schreef hij een aantal boeken.  In 1971 promoveerde Kabat-Zinn in de moleculaire biologie aan het prestigieuze MIT.

Zenleraar Tich Nhat Hanh staat aan de wieg van de bloei van Mindfulness in de westerse wereld. Kabat-Zinn heeft het begrip Mindfulness uit zijn Boeddhistische context gehaald en ingevoerd in de wereld van de geneeskunde en de wetenschap. Volgens hem is  Mindfulness: ‘niet oordelend gewaar zijn, dat je cultiveert door aandacht te schenken’. ‘We kunnen omgaan met de onvermijdelijke stress door onze emotionele en fysieke stress te bevechten met een verslaving aan overwerk, eten, alcohol, drugs, seks etc.. Alles om onszelf te verdoven, zodat we niet hoeven te voelen wat we voelen. Met Mindfulness duik je er juist in en verwelkom je alles wat je voelt. Vervolgens leer je er goed mee om te gaan’. Inmiddels is Mindfulness een algemeen begrip voor iedereen die meer balans in het leven zoekt, en is Heartfulness een vervolg hierop.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Automatische piloot
 • Omgaan met hindernissen
 • Ademhaling/ grenzen leren kennen
 • Omgaan met stress
 • Toestaan, laten zijn
 • Gedachten zijn geen feiten
 • Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen
 • Omgaan met toekomstige stressvolle situaties.

 

 • Bodyscan
 • Meditaties
 • Mindful bewegen
 • Bespreken van huiswerk en ervaringen
 • Stress Theorie/ Emotie regulatiesystemen in evenwicht theorie
 • Werkboek en ingesproken oefeningen.

 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/6704/Sociale-Vraagstukken/article/detail/3467508/2013/06/29/Mindfulness-is-effectief.dhtml