Omschrijving 8-weekse training

De achtweekse ‘mindfulnesstraining of aandachttraining’  is een vaardigheid training waarin we leren opmerkzaam te zijn door te doen.

Acht sessies

Iedere sessie heeft een thema die in het werkboek wordt beschreven

De 8-weekse training is goed te overzien en bewezen is dat 8 weken voldoende zijn voor een grondige kennismaking met mindfulness, met blijvende effecten.

 

Trainen door doen

Iedere sessie is er ruimte voor begeleide aandachts- en concentratie- en bewegings-oefeningen. Daarnaast wordt er veel ruimte gemaakt voor het bespreken van de oefenervaringen.

 

Dagelijks oefenen

Aandacht trainen is een vaardigheid trainen en daarvoor is oefening nodig. Tijdens de training is het belangrijk dat je ook thuis dagelijks oefent. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van 45 min. per dag en minimaal 5 dagen per week.

 

Werkboek  

Het cursusmateriaal bestaat uit een werkboek met informatie over mindfulness, huiswerkopdrachten en begeleide oefeningen en meditaties.

 

Crisis

De training is een goed middel voor het omgaan met acute problemen of crisis. Als je echter midden in een scheiding, verhuizing of ingrijpende verandering in gezin of werk zit, dan kun je wellicht beter wachten met de training. Het is voor de meeste mensen in zo’n situatie moeilijk om 45 minuten per dag vrij te maken om te oefenen.

 

Motivatie

In alle andere gevallen kun je de training overwegen. belangrijk is dat het je aanspreekt om de aandachttraining te gebruiken als een manier om anders te leren omgaan met oude bekende obstakels en gewoonten in je leven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn. Dagelijks oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Je inzet bepaalt het resultaat.

 

Verandering

Met de mindfulness training proberen we niet het probleem en/of de stress te veranderen of op te lossen. We proberen de manier van omgaan met het probleem of de stress te veranderen. Door er op een andere manier aandacht aan te geven verdwijnt het probleem of de stress uit het centrum van de aandacht, het verschuift naar de achtergrond en hebben we er minder last van. Dit kunnen we bereiken door regelmatig te oefenen en te leven met aandacht voor hier en nu. We kunnen met de training een zaadje planten dat kan uitgroeien tot een plant die we blijven verzorgen door mindful te leven.